Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Meslek Hastalıkları Polikliniği Hizmete Girdi


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde 20.12.2018 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.

İşyeri ortamları yapılan iş ve kullanılan hammadde kaynaklı özel sağlık tehditleri içerir. Bu tehditler kimyasal madde, gürültü, titreşim, stres, alçak-yüksek basınç gibi nedenlerle çalışanlar üzerinde hemen etkili olabilecekleri gibi, zaman içerisinde de çalışan sağlığını etkileyebilmektedir. Türkiye’de nüfusun yaklaşık %70 inin aktif çalışabilir nüfus kapsamında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mesleksel sebeplerden sağlık sorunları yaşanması konusunda risk altında olan insan sayısının yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda T.C. Sağlık Bakanlığı, İş ve Meslek Hastalıkları konusunu bir uzmanlık alanı olarak 2012 yılında onaylamıştır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde Pazartesi ve Çarşamba günleri hizmet verecek olan  Meslek Hastalıkları Polikliniği hakkında görüşlerine başvurduğumuz  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Uzm . Dr. Nejdiye  MAZICAN sorularımızı cevapladı.

Meslek hastalığı şüphesi ile başvuru yolları nelerdir?

Meslek hastalığı şüphesi olan kişi; işyeri hekimi sevki, herhangi bir diğer hekimin sevki,
Sosyal Güvenlik Kurumu sevki veya İş Mahkemelerinin sevki ile hastanemize başvurma ve meslek hastalığının araştırılmasını isteme hakkına sahiptir.

Meslek hastalığı şüphesi olan hangi hastalar başvurabilir?

Tüm sektörlerden meslek hastalığı şüphesi olan hastalar başvurabilir. Sadece mesleki akciğer hastalıkları değil, kas iskelet sistemi, dermatoloji başta olmak üzere tüm sistemlerle ilişkili meslek hastalıkları polikliniğimizde değerlendirilecektir.

Meslek hastalığı şüphesi olan sigortalı hasta Sosyal Güvenlik Kurumundan nasıl sevk alabilir?

Sigortalı, meslek hastalığı şüphesi ile en son çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracak ve işlemler söz konusu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezince takip edilecektir. Yapılan başvuru sonucu, sevk işlemleri gerçekleştirilecektir.

Sağlık kurulu raporlarının ve dosyaların gönderimi nasıl olacak?

Sigortalıların müracaatları sonucunda düzenlenen sağlık kurul raporları ve dosyalar;
bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından ilgili kurum un sağlık kuruluna; kamu personeli ile hak sahibi çocuklarının sağlık kurul raporları ve dosyaları Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünce (Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı) ilgili kurumun  sağlık kurulunda değerlendirilmek üzere, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Meslek hastalığı tespiti nasıl yapılmaktadır?

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu; kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu, bu raporun dayanağı ve diğer tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edilecektir.

Röportaj: Ceylan Çakmak