Jinekolojik Onkoloji'de Robotik Cerrahi Kullanımı

Bu hafta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fuat DEMİRKIRAN, Jinekolojik Onkolojide robotik cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatların önemini sizler için anlattı.

Robotik cerrahi ameliyatlarını yapmaya başladınız. Nasıl bir başlangıç oldu?

Hastanemize robot gelir gelmez daha önce bu konuda eğitim ve sertifikası olan arkadaşlarımız ile birlikte operasyonlara başladık. Daha önce endoskopik operasyon deneyimi olan bizler için robotik cerrahide teknik olarak herhangi bir zorluk ile karşılaşmadık. Ancak sistemin teknik özelliklerini öğrenmek için kısa bir zaman dilimi gerekli oldu. Burada da firmanın teknik desteği bizlere yardımcı oldu.

Ne tür ameliyatlar yaptınız?

Jinekolojik onkolojide ileri evre over (yumurtalık) ve vulva kanserleri hariç hemen her tümör ameliyatı robotik cerrahi ile yönetilebilir.  Başta endometriyum (rahim içi) kanseri olmak üzere serviks(rahim ağzı) ve erken evre over kanseri ameliyatları yaptık. Bunun yanında çok nadir görülen bir doğum yolu kanseri ameliyatını da robotik cerrahi ile gerçekleştirdik.

Hasta açısından avantajları nelerdir?

Robotik cerrahi ile açık ameliyatlarda yapılan işlemler esas olarak birbirinin aynısıdır. Açık ameliyatlarda hastanın karın boşluğuna yaklaşık 20-40 cm’ lik kesiler ile girilir. Buna karşılık robotik cerrahilerde 3-5 adet 8 mm genişliğinde girişler ile karın boşluğuna girilir ve bu girişlerden ameliyat yapılır. Ayrıca robotik cerrahilerde dokular yakından kısmen büyütülerek göründüğünden, dokuların diseksiyonunu daha kolay ve ayrıntılı yapmak mümkündür. Bu durum cerrahi sahada doku hasarını açık cerrahiye göre kısmen azaltır. Bu özellikler hastanın iyileşme ve normal yaşantısına dönme sürecini belirgin olarak kısaltır. Kısaca robotik cerrahi sonrası hastalar açık cerrahiye göre daha kısa sürede iyileşir ve özellikle çalışan hastalar işlerine daha kısa sürede dönebilirler. İlave olarak pek çok çalışma, endoskopik-robotik cerrahilerde operasyon sırasında kan gereksiniminin azaldığını ve barsak sorunlarının daha az görüldüğünü göstermiştir.

Cerrah açısından avantajları nelerdir?

Robotik sistem hekim içinde daha konforlu operasyon yapma olanağı sağlar. Bu operasyonların bir hazırlık dönemi vardır.  Bu dönemde hasta operasyon masasına alınır. Anestezi verilir ve sonrasında karın boşluğuna girmek için 4 adet 8 mm genişliğinde giriş yeri oluşturulur. Bu işlemlerden sonra robotik sistem hastaya yaklaştırılır ve giriş yerlerinden operasyon yapmak için kullanılacak olan aletler robota bağlanır.

Yukarıdaki aşamalardan sonra cerrah hastanın hemen yanındaki robotun konsoluna oturur ve kollar yardımı ile operasyonu gerçekleştirir. İsterse kısa süreli dinlenme molaları verebilir. Bütün bu özellikler cerraha daha konforlu bir ameliyat yapma olanağı sağlar.

Her jinekolojik operasyon robotla yapılabilir mi?

Her jinekolojik operasyon robot için uygun değildir. Kısacası myom, sarkıklık ve rahim alma ameliyatları robot için uygun ameliyatlardır. Jinekolojik onkoloji açısından bakıldığında rahim içi kanseri, rahim ağzı kanseri, erken dönem yumurtalık kanserleri ve erken dönem doğum yolu kanserlerinin operasyonları robotla yapılabilir.

Laparoskopik ameliyatların Robotik ameliyatlardan  farkları nelerdir?

Laparoskopik ameliyat, robotik ameliyat gibi endoskopik ameliyat olarak tanımlanır. Aslında teknik olarak iki ameliyat tipi birbirine çok benzer. Laparoskopik ameliyatlarda cerrah ameliyat masasında durur ve operasyonu yapar, Buna karşılık robotik cerrahide ameliyat masasının yanında robot konsolunda oturarak operasyonu gerçekleştirir.  Burada robotik cerrahinin laparoskopik cerrahiye en önemli üstünlüğü dokuları daha yakından görerek çalışılmasıdır. Ayrıca robot ile laparoskopinin ulaşamadığı bölgelerde operasyonlar yapmak mümkündür. Bunlar robotun üstünlükleridir. Son olarak cerrah için değerlendirildiğinde cerrah için robotik cerrahi çok daha rahat ve konforlu bir sistemdir.

Son olarak belirtmek istediğiniz başka özellikler nelerdir?

Özet olarak robotik cerrahi tıpta önemli yenliklerden biridir. Hasta ve hekim için avantajları vardır. Gelecek yıllarda robot sistemlerinin gelişmesi ile birlikte dokulara daha az zarar vererek cerrahiler yapılabilecektir. Sonuçta cerrahi kontrollü travmadır (doku hasarı). Bu nedenle travma ne kadar az ve kontrollü olursa hasta iyileşmesi o kadar iyi ve tedavi sonuçları o kadar başarılı olacaktır.

 

Röportaj: Ceylan ÇAKMAK